Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Klassisk grekiska: Bibliotekskataloger / Databaser

Bibliotekskataloger

Några användbara bibliotekskataloger

LUBSearch

Söksystem och kataloger

Ämnesdatabaser - Klassisk grekiska

Ett urval av databaser som kan vara användbara inom Klassisk grekiska.

Allmänna databaser

 

 

 


SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.


 

Web of Science is an online academic citation index. The multidisciplinary coverage encompasses 11,261 journals selected on the basis of impact evaluations.

 


 


DOAJ är en samling av open access-tidskrifter med vetenskapligt innehåll. En stor del av dem är sökbara på tidskriftsnivå.

 

 

 

 

 

LUBITO

I LUBITO söker du artiklar som ännu finte finns elektroniskt. Artiklarna levereras som pdf-filer följande dag.

Boktips