VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder som kan användas för olika delar av byggprocessen.