Lund University

VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder som kan användas för olika delar av byggprocessen.
Saknar du lösenord? Kontakta biblioteket eller din lärare.
Problem med lösenordet? Kolla i vår FAQ.