Skip to main content
Lund University

Franska: Bibliotekskataloger / Allmänna databaser

Bibliotekskataloger

Några användbara bibliotekskataloger

LUBSearch

Ordböcker

Ämnesresurser - franska

Allmänna databaser

 

 

 


SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.


 

Web of Science is an online academic citation index. The multidisciplinary coverage encompasses 11,261 journals selected on the basis of impact evaluations.

 


 


DOAJ är en samling av open access-tidskrifter med vetenskapligt innehåll. En stor del av dem är sökbara på tidskriftsnivå.

 

 

 

 

 

LUBITO

I LUBITO söker du artiklar som ännu finte finns elektroniskt. Artiklarna levereras som pdf-filer följande dag.

Boktips