Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Filmvetenskap: Att skriva och publicera

Att referera och citera

Vilket referenssystem du ska använda dig av beror på i vilket ämne du skriver din uppsats. de humanistiska ämnena använder i Sverige nästan uteslutande det som kallas Oxfordsystemet. Naturligtvis ska du alltid kontollera med din handledare vilket system du ska använda.

Hjälpmedel

Att publicera sin uppsats

LUP Student Papers ger Lunds universitets studenter en möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via nätet. Tjänsten omfattar ett inmatnings- och uppladdningsverktyg och en söktjänst. LUP Student Papers ingår i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten som är en del av LIBRIS.

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.