Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Hur slides stödjer informationsbearbetning eller - hur man undviker "death by powerpoint": Mayer's principles

Instructions:

Instruktioner

I respektive grupp:

Analysera de slides ni ser i bildspelet nedan. Diskutera huruvida ni tycker att designen underlättar eller hindrar informationsbearbetning. Tänk på att det muntliga budskapet, berättandet till bilderna, saknas.

 

Är någon av principerna tillämpad?

 

Om inte, på vilket sätt skulle tillämpning av någon eller några principer underlätta bearbetning av informationen?

Ingen dokumentaton av er diskussion behövs!

Fokusera på ert muntliga utbyte. 

I boxen under:

  • hittar du slides att analysera - så många som tiden tillåter. Gruppen beslutar om vilka ni vill stanna vid och fokusera mer på.  

I boxen till höger:

  • Fler filmer som förklarar och ger exempel på hur Mayers principer kan tillämpas (om ni behöver eller vill titta på vid ett senare tillfälle.

  • Summering av teori och principer i text.

Lycka till!

 

Slides to analyze

Principles

More videos - optional

Summaries of Mayer's principer