Skip to main content
Lund University

Informationskompetens i utbildningen: inspiration & exempel: Home

Inspiration och exempel för lärare inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet på hur vi kan integrera informationskompetens i utbildningen. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Om guiden

Här hittar du som lärare på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet inspiration till och exempel på hur vi tillsammans kan integrera informationskompetens i utbildningen. Framtagen av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Givetvis kan guiden användas av alla som vill och som vill ha exempel på integrering av informationskompetens i sin undervisning.

Riktlinjer för integrering

Varför integrera/samarbeta?

Denna Prezi är en konferenspresentation från Creating Knowledge VII, 2013 i Lund. Linda Grandsjö & Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarier vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds universitet.

Läs mer om presentationen

I följande proceeding kan du läsa närmare vad ovanstående Prezi är baserad på för exempel:

Anving, Terese - Björn Badersten - Linda Grandsjö - Jakob Gustavsson - Maria Hedlund - Karin Jönsson - Ann-Sofie Zettergren (2011). Informationskompetens : generella färdigheter för fördjupat lärande. Bidrag till proceedings, Utvecklingskonferens 11, Lunds universitet.

Undervisande bibliotekarier S-fak i Lund

Undervisande bibliotekarier S-fak, Campus Hbg