Skip to main content
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Familjerätt: Home

Myndigheter & offentliga organ

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Databaser där du söker böcker och artiklar samt exempel på arbetsrättsliga tidskrifter.

Svenska juridiska tidskrifter

Här är ett urval av vanliga svenska juridiska tidskrifter. För en översikt över hur man söker svenska, nordiska och utländska artiklar se bibliotekets webbsida om  artiklar.

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.