Skip to main content
Lund University

T3 - Juristprogrammet: Civilrättens sociala dimension: Home

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Övningsuppgifter om EU-rättsliga källor

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till samtliga finns digital access antingen via inloggning eller via LU.

Quiz!

Filmer