Skip to main content
Lund University

T6 - Juristprogrammet: Rättshistoria med komparativ rätt: Home

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.