Lund University

VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder som kan användas för olika delar av byggprocessen.
Please enter the password provided by your instructor or the library to access this content.
Need the password? Contact the library or your instructor.
Have the password but are having trouble? Please see the password FAQ.