Skip to main content
Lund University

Litteraturvetenskap: Att referera och citera

En ämnesguide

Att referera

Oxford-guider

Att referera och citera

Vilket referenssystem du ska använda dig av beror på i vilket ämne du skriver din uppsats. de humanistiska ämnena, däribland Litteraturvetenskapen använder i Sverige nästan uteslutande det som kallas Oxfordsystemet. Naturligtvis ska du alltid kontollera med din handledare vilket system du ska använda.

Oxford style