Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Studieteknik

Organisera dina studier

 • Använd en tryckt kalender med timindelning. Skriv med en penna som går att sudda och börja med att fylla i privata händelser. Skriv sedan i föreläsningar, tentamen och andra fasta aktiviteter i dina studier. Skriv också vad som ingår, vilka förberedelser och vilket efterarbete du behöver göra och hur lång tid varje aktivitet tar.
 • Använd en särskild väska för studierna, och packa alltid ner din kalender tillsammans med annat du behöver ha med dig till utbildningen.
 • Du kan få individuell studieteknisk handledning, kontakta specialpedagog Henrik Mejborn på Pedagogiskt stöd.
 • Studieverkstaden vid Lunds universitet ordnar föreläsningar och workshoppar i studieteknik.

Delta i föreläsningar och övningar

 • Om du har ett beslut om stöd från Lunds universitets enhet för pedagogiskt stöd har du rätt att spela in föreläsningar. Du måste i god tid i förväg meddela kurs- eller programansvarig, och du får bara använda inspelningen för ditt privata bruk.
 • Det finns appar för inspelning:
              

AudioNote 2 finns för iPhone och Android

Du kan spela in föreläsningen och göra anteckninga som synkas med ljudet.

Gratis.

   
   

 

Ordna en bra studiemiljö

 • Organisera din studieplats så att du har plats för de saker du behöver och kan hitta dem utan problem

Läsa

Läs med öronen

 • Det kan ta lite tid och övning att vänja sig vid att lyssna på talböcker, särskilt talböcker med syntetiskt tal. Testa att lyssna i olika situationer och sammanhang för att komma på vad som fungerar bäst för dig. Kanske vill du följa med i texten samtidigt, eller så funkar det bättre om du diskar samtidigt som du lyssnar. Kanske du lättare kan koncentrera dig om du sitter avskilt, eller så föredrar du att lyssna i en miöjö där du får olika synintryck,  tex på bussen eller i biblioteket. 
 • Många har lättare att koncentrera sig på innehållet om man följer med i texten samtidigt som man lyssnar. Har du en tryckt bok, kan du följa med i texten med en penna eller ett finger. Har du en talbok med digital text kan du i läsprogrammet välja att få den text som läses upp markerad. Det fungerar både i appen Legimus och i EasyReader och ReadHear. Om du använder TorTalk kan du också välja att få den upplästa texten markerad, om du har en pc.
 • När du ska läsa en bok, börja med att läsa  innehållsförteckningen för att få en uppfattning om vad hela boken handlar om. Läs sedan de avsnitt som är relevanta för dig just nu.
 • Ska du läsa engelska texter, kan det underlätta att lyssna samtidigt som du följer med i den tryckta/digitala  texten.