Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Kurslitteratur

Kurslitteratur

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.

Ladda ner talböcker i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har över 100 000 talböcker i sin katalog Legimus.

  • Där finns både hela böcker och kompendiematerial. På ditt bibliotek kan du få lösenord för att kunna ladda ner talböcker.
  • Ladda ner när du vill och var du vill.
  • Du kan lyssna i dator, mobil eller surfplatta
  • Hjälp och support får du på ditt bibliotek

Beställa nya inläsningar av kurslitteratur

  • Om din kurslitteratur inte finns i Legimus kan ditt bibliotek beställa en inläsning som görs av MTM eller vid Lunds universitet.
  • För att få litteratur inläst måste du ha ett konto för egen nedladdning. Detta ordnas av biblioteket.
  • Det tar cirka 8 veckor att läsa in en bok. Därför måste du kontakta ditt bibliotek så snart du vet litteraturen på nästa kurs. Ta alltid med dig kurslitteraturlistorna.

Låna tryckt kurslitteratur

  • Du har rätt till förlängd lånetid på kurslitteraturen. Lånetiden blir automatiskt fyra veckor, också omlån. Prata med din kontaktbibliotekarie om du vill ha förlängd lånetid.

 

Så här laddar du ner en talbok till Mac

Så här laddar du ner en talbok till pc