Skip to main content
Lund University

Användningsstatistik för e-media

Biblioteken vid Lunds universitet

Biblioteken vid Lunds universitet omfattar 26 bibliotek inom 8 fakulteter fördelade på tre campus-områden i Lund, Malmö och Helsingborg där de flesta ämnesområden – förutom Lantbruk och Militär – är representerade. Universitetsbiblioteket (UB) ansvarar för Lunds universitets samlade bestånd av elektroniska licensierade resurser. Alla aktiviteter som rör de licensierade e-medierna vid LU hanteras inom Verksamhetsområde E-media med placering på UB. VO E-media har till uppgift att förhandla med förlagen, teckna avtal och licenser inklusive konsortieavtal, vidareutveckling, tekniskt underhåll, statistik för e-medierna, utvärdering och kvalitetssäkring samt att informera och samordna hanteringen av e-media för biblioteken vid Lunds universitet. Verksamhetsområdet hanterar även support, utveckling av manualer, samt undervisning och kompetensutveckling för bibliotekspersonal vad gäller e-medier och system. VO E-media ger service till såväl forskare, studenter och anställd personal från universitetets samtliga fakulteter som externa biblioteksanvändare (allmänheten).

Verksamhetsområde E-media ansvarar för följande kataloger där e-medierna är sökbara och tillgängliga:

ŸDatabases A-Z (samlad ingång till databaser och plattformar)
LUBsearch (discovery-system)
ePublications (publikationsdatabas för e-tidskrifter och e-böcker)

Många av de licensierade e-resurserna kan även sökas i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, den lokala bibliotekskatalogen LUBcat och Google Scholar.


 imageThis work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 4.0 Inter
national License.