Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Användningsstatistik för e-media

Biblioteken vid Lunds universitet

Biblioteken vid Lunds universitet omfattar 26 bibliotek inom 8 fakulteter fördelade på tre campus-områden i Lund, Malmö och Helsingborg där de flesta ämnesområden – förutom Lantbruk och Militär – är representerade. Universitetsbiblioteket (UB) ansvarar för Lunds universitets samlade bestånd av elektroniska licensierade resurser. Alla aktiviteter som rör de licensierade e-medierna vid LU hanteras inom Avdelningen för E-media med placering på UB. Avdelningen har till uppgift att förhandla med förlagen, teckna avtal och licenser inklusive konsortieavtal, vidareutveckling, tekniskt underhåll, statistik för e-medierna, utvärdering och kvalitetssäkring samt att informera och samordna hanteringen av e-media för biblioteken vid Lunds universitet. Avdelningen hanterar även support, utveckling av manualer, samt undervisning och kompetensutveckling för bibliotekspersonal vad gäller e-medier och system och ger service till såväl forskare, studenter och anställd personal från universitetets samtliga fakulteter som externa biblioteksanvändare (allmänheten).

Avdelningen för E-media ansvarar för följande kataloger där e-medierna är sökbara och tillgängliga:

ŸLUBsearch Databases A-Z (samlad ingång till databaser och plattformar)
LUBsearch Discovery (discovery-söksystem)
LUBsearch ePublications (publikationsdatabas för e-tidskrifter och e-böcker)

Många av de licensierade e-resurserna kan även sökas i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och Google Scholar.


 Creative commons logoThis work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 4.0 Inter
national License.