Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Sökstrategi

Sökstrategi

Du kan hitta mycket information men du kan sällan hitta "allt" – det är viktigt att du kan planera och reflektera över sökprocessen.

Innan du börjar är det bra om du har tänkt över dessa frågor:

  • Vad ska du använda informationen till?
  • Vilken typ av material/källa behöver du?
  • I vilka söktjänster kan du hitta lämpligt material/lämpliga källor?
  • Hur söker du fram materialet/källan?
  • Vilka avgränsningar kan du göra?

             

Bild: Webbsida Sök smart, Sundsvalls stadsbibliotek: https://bibliotek.sundsvall.se/web/arena/s%C3%B6ka-smart

Första steget i sökprocessen är alltid din problemformulering.

Uppslagsverk och ämnesordslistor kan vara bra startpunkter för få uppslag till sökord. En del databaser har index eller så kallade tesaurusar där man kan se efter vilka ämnesord som används. Tänk på att även använda synonymer och varianter till sökorden.

Tänk igenom vilka källor, vilken typ av litteratur du letar efter. I ett första skede av materialinsamlingen till ett större arbete är avhandlingar, uppsatser och referensverk bra utgångspunkter för att läsa in sig på ett ämnesområde. Referensverk, dvs ämnesspecifika uppslagsverk och handbooks är väldigt bra att utgå ifrån om man vill ha överblick av ett specifikt forskningsområde. Här finns sammanfattande artiklar om forskningen inom en viss fråga och användbara referenser till material.

I det fjärde steget i sökprocessen, gäller det att du bekantar dig med de vanligaste sökteknikerna. De flesta söktjänsterna har hjälpsidor där det förklaras vilka söktekniker som fungerar där och hur de kan användas. Vanliga söktekniker är trunkering, boolesk söklogik samt frassökning.

Sökprocessen är sällan rak eller enkel, kanske kan du behöva justera dina sökord allteftersom du gör dina sökningar. Kom ihåg att dokumentera dina sökningar, sökord och resultat.

Exempel på hur du kan arbeta!

Frassökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databassökningar använder du citationstecken för att fånga in begrepp eller fraser med flera särskrivna ord.

Exempel:

"gängrelaterad brottslighet" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.

Trunkering

Trunkering

Trunkering är ett användbart sätt att vidga din sökning. Du söker då på ordstammen med alla olika möjliga ändelser. Ofta trunkerar man med asterisk (*). Vissa söktjänster har automatisk trunkering, som till exempel Google. Där behöver du alltså inte tänka på att använda en asterisk för att få träff på så många varianter av ett ord som möjligt.

I bibliotekskataloger och databaser styr du själv över om sökorden ska trunkeras eller ej. Tänk på att oönskade ändelser och sammansättningar också kan komma med.

Exempel på trunkering: miljö* = miljö, miljön, miljöarbete, miljöaspekter, miljöfaktorer, miljöfarlig, miljöfrågor, miljöförstörelse, miljöpåverkan osv.

Trunkering kan ge väldigt många träffar och då är det svårt att gå igenom träffarna. I kombination med andra sökord kan trunkering vara användbart för att vidga ett eller flera av dina sökord. Testa dig fram!

Texten ovan hämtad från Karlstad universitetsbibliotek: https://kau.instructure.com/courses/39/pages/soktekniker-trunkera-och-frassokning?module_item_id=5097