Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Rättskällor

Lagstiftning och socialt arbete

DOMAR FRÅN TINGSRÄTTERNA OCH FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA

  • Infotorg Juridik (access: LU)

    I databasen hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du hittar även lagkommentar, Lexinokommentar samt lagkommentarer från Norstedts juridik. Har ersatt Karnov och Zeteo.

    Bisnode har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar via IP-access för att värna den personliga integriteten. För de forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna; tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter finns fortsättningsvis möjligheten att få det genom en tidsbegränsad personlig inloggning genom att maila Juridiska biblioteket. Bibliotekarierna på Juridiska fakultetens biblioteket kan som alternativ ge tillgång till domar i de lägre instanserna genom att logga in på plats i biblioteket.

EU-rätten samt Internationell Rätt (fria resurser)