Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Källvärdering

Ställ frågor till källan!

Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att granska källan du har framför dig. Den huvudsakliga frågan är alltid "Vem säger vad och i vilket syfte?" En källa som har anseende och auktoritet inom ett visst område och inom ett visst sammanhang behöver inte ha det inom ett annat.

VEM förmedlar informationen och vem vänder man sig till?

Författare: Är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Har författaren akademisk legitimitet? Har hen publicerat annat? Går det att komma i kontakt med författaren/författarna?

Utgivare: Vem representerar man och vem säger man sig representera? Vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt!

Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen (forskare, skolelever, allmänhet o.s.v.)?

 • VAD innehåller materialet?

Trovärdighet: I vilken utsträckning är information trovärdig och korrekt? För att kunna bedöma detta krävs ofta att du har erfarenheter och kunskaper inom ämnet, källkritik är svårt! Hur objektiv/neutral är källan? Redogör man för eventuell partiskhet/beroende? Ges olika perspektiv på ett fenomen eller händelse eller är informationen ensidig?

Relevans: Hur relevant/användbart är materialet för dina behov? Är det en speciell typ av källa du behöver?

Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor? Backas argumentation i texten upp med hänvisningar till källor och i så fall vilken typ av källor.

Vad är det för typ av källa? Ett radioprogram? Rörlig bild i någon form? Om källan är en text - vilket typ av text? En dagstidningsartikel? En bok?

VARFÖR är materialet publicerat?

Syfte: Vad är syftet med källan? Informera, presentera forskning, sprida åsikter, underhålla…?

NÄR är materialet skrivet?

Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för din uppgift? Det behöver inte alls spelar någon roll att en text ex vis, har många år på nacken - det beror helt på varför och i vilket sammanhang texten ska användas.

Läs mer om källkritik

TED Talks: Beware of online "filter bubbles"

Läsning!