Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Avhandlingar

Vad är en avhandling?

En avhandling är ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat. Det finns två sorters avhandlingar inom den akademiska världen, licentiatavhandling och doktorsavhandling.

Licentiatavhandling

En forskarstuderande kan göra en licentiatavhandling som en enskild vetenskaplig uppsats eller som en etapp på vägen mot en doktorsavhandling.

Doktorsavhandling

För att få en doktorsexamen i Sverige krävs det att forskaren har gjort en doktorsavhandling. Dessa fungerar som goda informationskällor till specifika forskningsområden eftersom de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Det finns två typer av doktorsavhandlingar: sammanläggningsavhandling och monografiavhandling. I en sammanläggningsavhandling lägger forskaren ihop ett antal vetenskapliga artiklar som denna tidigare publicerat till en sammanhållande text (kappa). En monografiavhandling är uppbyggd som en bok med olika kapitel.

Texten ovan är hämtad från Karlstads universitetsbiblioteks webbsida om avhandlingar!

Exempel på olika doktorsavhandlingar

Som doktorand dokumenterar du den forskning du utför under dina forskarstudier i form av en doktorsavhandling. Den kan se ut på två olika sätt:

Monografiavhandlingen  är en lång sammanhållen text med kapitelindelning. Ett exempel på detta är Tina Mattssons avhandling. I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården. 

Sammanläggningsavhandlingen består av två delar; ramberättelsen (kappa) samt minst fyra s.k. delarbeten (pek) = artiklar som doktoranden publicerar i vetenskapliga tidskrifter under tiden forskningsarbetet pågått. Ett exempel på en sammanläggningsavhandling är Barns röster om växelvis boende. Vardagsliv, familjepraktiker och nära relationer av Rakel Berman. 

Att söka avhandlingar i Libris Webbsök