Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

PU Skriftlig uppgift termin 1: Start

Guide för studenter på läkarprogrammet, termin 1. Guiden är tänkt som stöd för Professionell utveckling, momentet Skriftlig uppgift.

Välkommen till guiden för Skriftlig uppgift!

Som läkare behöver du kunna söka och kritiskt granska vetenskaplig information på ett effektivt sätt.

Guiden är tänkt som hjälpmedel för dig i att söka, kritiskt granska och referera vetenskapliga artiklar.

Här kan du få stöd och vägledning för att utföra Skriftlig uppgift 1. I momentet ingår även litteratursökningsseminarier som stöd för dig. 

Övergripande mål

Det övergripande målet med denna uppgift är att du ska få träning i att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 
I uppgiften ingår:

  • Hitta medicinsk vetenskaplig litteratur inom ett specificerat område med hjälp av nätbaserad litteratursökning
  • Skriva ett referat av en vetenskaplig artikel i enlighet med instruktioner
  • Reflektion kring relationer mellan läkare-patient-anhörig

Fördjupning i vetenskapliga artiklar och publicering

Föreläsningsmaterialet som används vid seminariet finns här, för dig som vill skriva ut och anteckna, eller repetera!

Övningsfrågor

Här besvarar du övningsfrågor under seminariet. 

 

 

Kontakt

Studenter på BMC

Kursansvarig lärare

Ola Brorsson
Ola.Brorsson@med.lu.se 

Bibliotekarier

Maria Björklund
Maria.Bjorklund@med.lu.se
046-222 18 36

Ramona Mattisson
Ramona.Mattisson@med.lu.se
046-222 18 66

Bedömning av skriftlig uppgift

Monica Lövestam Adrian
Monica.Lovestam_Adrian@med.lu.se