Skip to Main Content
Lund University

SES – Service Management, kandidatprogrammet

Vetenskaplig publicering

Här kan du hitta information den vetenskapliga publiceringens olika aspekter.

Fyra funktioner

1. Att offentliggöra de personer som först

2. Att skilja det trovärdiga från det felaktiga.

3. Att bidra till fortsatt utveckling genom att förhålla sig till tidigare forskning.

4. Att fungera som en bas i när ny kunskap eftersöks

(Berggren, Christian (2016). Vetenskaplig publicering: historik, praktik och etik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur).