Skip to Main Content
Lund University

SES – Service Management, kandidatprogrammet

Publicerat

Här hittar du, bland annat, publikationer från din institution. Listorna hämtas automatiskt från Lund University Research Portal, från SwePub och från Lup Student Papers.

Forskningsportalen

Publikationer från Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Loading ...

Studentuppsatser

Publikationer från Swepub

Loading ...