Skip to Main Content
Lund University

SES – Service Management, kandidatprogrammet

E-böcker

Databaser

Tidskrifter

Relog

"ReLog:s syfte är att bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning inom främst logistik, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för näringslivet.

Baserat på Helsingborgs stads och näringslivets utmaningar har en särskild stark forskarkompetens byggts upp inom digitaliseringen i handel och distribution. ReLog har lyckats erhålla flertalet forskningsprojekt från en rad olika forskningsråd och stiftelser samt att leverera i dessa med kvalité av internationell toppklass."

http://www.relog.lth.se/

Logistik

Avhandlingar

Loading ...