Skip to Main Content
Lund University

SES – Service Management, kandidatprogrammet

Akademiskt skrivande

På den här sidan kan du få konkreta tips om hur du tar dig an det akademiska skrivandet på bästa sätt.

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur en har löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk en använder och hur en publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips i följande guider:

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare.

Här finns flera guider till hur en skriver referenser enligt APA, Harvard och Oxford, som är de system som används oftast inom samhällsvetenskap.

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktygen EndNote och RefWorks (tillgängliga via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

Nätbaserad kurs i akademiskt skrivande

Du har möjlighet att anmäla dig till nätbaserade kurser i akademiskt skrivande. Läs mer om kurserna här:

http://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/studerandestod/akademiskt-skrivande/oppna-natbaserade-kurser.

Skrivguiden

Webbplatsen skrivguiden.se är skapad av biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du handfasta råd om skrivprocess, hur du hanterar källor och referenser samt hur du kan publicera.