Skip to main content
Lund University

MedCUL Perspektiv på program: Startsida

Libguide inför kursen Perspektiv På Program (PPP).

Välkommen

Välkommen till kursen
Perspektiv på program! 

Digitala verktyg för kursen är LibGuide och Box (www.account.box.com). Här på LibGuide hittar du information från oss på MedCUL samt forum om du vill ställa frågor. Uppladdning av projektplan och projektrapport sker i Box. Där sker även anmälan till avstämningstillfällen och peer review. 

Kontaktperson: 
Christina Gummesson 
christina.gummesson@med.lu.se 

Är det nåt du fortfarande undrar över så kan du ställa din fråga i Forum som finns HÄR

Avstämningstillfällen VT 2019

Välkomna att boka in er för följande kursträffar!

Kick-off 13 februari 8.30-10.30

Tillfällen för till grupphandledning och diskussioner finns vid följande tillfällen:

27 februari 8.30-9.30

4 mars 11-12

19 mars 8.30-9.30

1 april 11-12

9 maj 11-12

Kursens mål

Utöver de allmänna målen kap 9§ högskolelagen för avancerad nivå ska kursdeltagaren efter genomgången kurs kunna: 
  • initiera, genomföra och diskutera förändringsarbete vid högre utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet med stöd i aktuell pedagogisk litteratur, 
  • utifrån aktuellt kunskapsläge analysera och tillämpa relevant medicinpedagogisk teoretisk kunskap som grund för utveckling av utbildning inom hälso- och sjukvårdområdet eller lärarrollen, 
  • utifrån pedagogisk teoretisk kunskap och empiri från det egna ämnesområdet analysera och diskutera hur återkoppling och bedömning för lärande kan planeras i ett programperspektiv,
  • ur ett programperspektiv systematiskt planera och analysera genomförande av undervisning, strategier för att följa studenters utveckling samt examination inom en kurs på vetenskapliga grunder genomföra utvärdering och analys, samt planera för adekvata åtgärder,
  • med underbygda argument diskutera lärandemiljöns betydelse för studenters lärande och medverka till utveckling och utvärdering av sådana miljöer,
  • planera för inkluderande pedagogik och med stöd i aktuella regelverk utvärdera och planera åtgärder, och beskriva konsekvenser av samhällets mål med högre utbildning, samt hur nationella och lokala regelverk påverkar genomförande av kurs och yrkesutövning som lärare,
  • beskriva konsekvenser av samhällets mål med högre utbildning, samt hur nationella och lokala regelverk påverkar av kurs och yrkesutövning som lärare.

SÖK

Sök i katalog av LibGuides