Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Start

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Start

Bibliotekets pedagogiska stöd finns under hela din studietid:

  • Söka
  • Värdera
  • Skriva
  • Referera

Utöver schemalagda tillfällen där du får undervisning och handledning, erbjuder vi även vissa fristående kurser och workshops.

Kontakta oss

Du kan besöka oss på biblioteken i Lund (HSC) och Malmö (CRC) , öppettider och kontaktuppgifter finns här.

Du kan även ställa frågor via vårt frågeformulär eller boka en bibliotekarie för handledning.

 

Introduktion till Medicinska fakultetens bibliotek

Gav filmen en bra introduktion till medicinska fakultetens bibliotek?
Ja: 5 votes (71.43%)
Nej: 1 votes (14.29%)
Vet ej: 1 votes (14.29%)
Total Votes: 7

Söka böcker i LUBcat

I den här videon (6:16 min) får du reda på hur du gör för att söka upp böcker i bibliotekskatalogen LUBcat och var de står på hyllan.

Hjälpte filmen dig att förbättra dina sökningar i LUBcat?
Ja: 5 votes (71.43%)
Nej: 1 votes (14.29%)
Vet ej: 1 votes (14.29%)
Total Votes: 7

Söka upp artikel i fulltext i LUBsearch

Video (6:36 min) om hur du kan söka upp artiklar i LUBsearch för att få upp dem i fulltext.