Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Söka

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Söka vetenskapliga artiklar- grundnivå

Ska du söka efter en eller flera vetenskapliga artiklar till en uppgift? Utgå ifrån din frågeställning för att hitta sökord och relevanta databaser.
Vill du veta mer om vad vetenskapliga artiklar är, finns guider nedan. På många utbildningar ger vi även undervisning om detta.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Introducerande guide till vad vetenskapliga artiklar är, hur de är strukturerade och hur de skiljer sig åt från andra källor.

Hjälpte filmen dig att förstå vad en vetenskaplig artikel är?
Ja: 92 votes (95.83%)
Nej: 3 votes (3.13%)
Vet ej: 1 votes (1.04%)
Total Votes: 96

Hitta sökord

Hitta sökord

Du kan ta hjälp av lexikon och andra hjälpmedel för att hitta bra sökord. Svensk-engelska MeSH ger dig svenska och engelska medicinska termer. Här hittar du Svensk-engelska MeSH

Söker du ämnesord om upplevelser, bemötande mm kan du hitta tips i materialet nedan.
Termer för upplevelser och bemötande- ordlista från Karolinska Institutets bibliotek

Hjälpte filmen dig att hitta bättre sökord?
Ja: 8 votes (88.89%)
Nej: 0 votes (0%)
Vet ej: 1 votes (11.11%)
Total Votes: 9

Så hittar du artiklar

 

Välja databaser och söktjänster 

Beroende på vilket ämne och vilken frågeställning du har, kan olika databaser ge dig bra resultat.

Du hittar de vanligaste medicinska och omvårdnadsinriktade databaserna här, såsom PubMed, CINAHL och den ämnesövergripande söktjänsten LUBsearch.
Vet du inte var du ska börja? Prova gärna att söka i PubMed som täcker de flesta medicinska områden.

Databaser och söktjänster

Vill du ha guidning i hur du hittar vetenskapliga artiklar i databaserna finns en introduktion här.

Hitta vetenskapliga artiklar

Att söka vetenskapliga artiklar

Här finns filmer som visar hur du söker mer avancerat i PubMed, steg för steg.

Till filmerna om PubMed

Få åtkomst till artiklar

Du hittar artiklar i fulltext genom att gå in i våra databaser via databaslistan eller bibliotekets webb. Inne i databaserna finns ofta en länk som heter LU Full Text Finder. Klicka på den så ser du om universitetet har tillgång till artikeln, eller om den måste beställas.

Skriva referenser

Ska du skriva en referens till artikeln du valt, eller flera artiklar? Olika referensstilar används i olika utbildningar . Du hittar dem på fliken om att skriva referenser i denna guide. Där får du också exempel på hur du kan skriva.

Söka vetenskapliga artiklar- avancerad nivå

Så hittar du material till projektarbete/examensarbete

När du söker material till ett större arbete är ofta vetenskapliga originalartiklar i fokus. Fler källor kan också vara relevanta, som böcker, avhandlingar, information från myndigheters och organisationers webbplatser med mera. Här finns några tips på hur du hittar material.

Välja databaser

Det kan finnas flera databaser som är relevanta att söka i. Via vår databaslista når du dem även utanför campus. Genom att söka i mer än en databas får du fram mer material som kan vara relevant för ditt arbete.

Söka med ämnesord - ger högre relevans

Många databaser har egna listor med ämnesord som du kan välja. Att begränsa sin sökning genom att söka med ämnesord ger ofta högre relevans i träffarna. Artiklarna i databaserna är taggade med vilka ämnesord de handlar om, vilket gör att du har lättare att hitta relevanta artiklar med ämnesordsökning.

En fritextsökning blir bredare, då du söker i större del av beskrivningen artikeln, såsom titel, abstract och författarens nyckelord. Fritextsökning kan användas om en term saknas i ämnesordslistan. Du finner också material där dina ord nämns men inte är huvudsak i artikeln. Mer om ämnesordssökningar och fritextsökningar kan du läsa om på KIBs hemsida.

Ska du göra en heltäckande sökning t ex vid en litteraturstudie, kan du behöva kombinera ämnesordsökning med fritextsökning.

Exempel på ämnesordlistor är MeSH (Medical Subject Headings) som finns i PubMed, och motsvarande i andra databaser Embase Emtree, CINAHL Headings i CINAHL. Utifrån ämnesordlistorna kan du välja ut ämnesord och skapa din sökning direkt i databasen.

Det kan förekomma olika begrepp för bröstcancer i olika artiklar, men det finns ett ämnesord som alla är taggade med. I det här fallet så är det breast neoplasms som är MeSH-termen för bröstcancer. Om du söker på det får du fram alla artiklar i databasen som äre relevanta i samband med bröstcancer oavsett vilket begrepp artikelförfattarna använt. Samtidigt sållas artiklar bort där bröstcancer bara nämns men där det inte utgör någon väsentlig del av artikeln.

Kombinera sökord

Hittar du för mycket eller för lite material? Sökteknik med AND OR NOT samt blocksökning kan hjälpa dig vidare.

  • AND - ger sökning med färre träffar (pain management AND patient experience)
  • OR - breddar sökningen, du kan söka på synonymer (pain relief OR pain reduction]
  • NOT - utesluter det som inte är relevant i din sökning (pain management NOT drug therapy)

Filter - avgränsa och precisera ditt sökresultat

I alla databaser finns filter som kan hjälpa dig att få ännu mer relevant resultat. Det finns filter för t ex åldersgrupper, artikel-eller studiedesignstyper, hur gamla artiklarna får vara mm.

Få åtkomst till artiklar

Du hittar artiklar i fulltext genom att gå in i våra databaser via databaslistan eller bibliotekets webb. Inne i databaserna finns ofta en länk som heter LU Full Text Finder. Klicka på den så ser du om universitetet har tillgång till artikeln, eller om den måste beställas.

Strukturerad databassökning

Hjälpte filmen dig att förbättra dina sökningar?
Ja: 6 votes (85.71%)
Nej: 1 votes (14.29%)
Vet ej: 0 votes (0%)
Total Votes: 7

Blocksökning

Med en blocksökning gör du en sökning i flera steg. Du börjar med att dela upp din frågeställning utifrån vilka ord som hör samman och söker på dem. Vilken patientgrupp eller sjukdom? Vilken behandling eller intervention? Vilket effektmått eller utfall vill du veta mer om? Sedan kombinerar du dina sökningar. I filmen kan du se hur det kan gå till.

Hjälpte filmen dig att förbättra dina sökningar?
Ja: 4 votes (100%)
Nej: 0 votes (0%)
Vet ej: 0 votes (0%)
Total Votes: 4

Om du ska göra en litteraturstudie

För dig som gör en litteraturstudie, gå till vår sida Göra en litteraturstudie för tips om sökning och redovisning av din sökning.

Söka böcker i LUBcat

I den här videon (6:16 min) får du reda på hur du gör för att söka upp böcker i bibliotekskatalogen LUBcat och var de står på hyllan.

Introduktion till grundfunktioner i nya PubMed

För att lära dig hur du bygger upp en strukturerad ämnessökning i PubMed, se under vår sida Göra litteraturstudie.

Hitta övrigt material

Hitta annat material

Du kan hitta avhandlingar, böcker, filmer och bilder genom våra söktjänster.

Söktjänster

Om du vill söka efter uppsatser så kan du gå till:

LUP Student Papers - för studentuppsatser vid Lunds universitet
Uppsök - sök studentuppsatser i hela Sverige

Beställa material

Finns inte materialet i fulltext? Saknar du någon artikel eller bok?
Du kan beställa artiklar och böcker via biblioteket som fjärrlån 

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?