Skip to main content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: EndNote

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Kurser EndNote

Kurser i EndNote

Ska du börja använda referenshanteringsprogrammet EndNote? Då kan dessa kurser passa dig.
De riktar sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper.

Under kurserna kommer du att lära dig

  • Importera referensdata från databaser in i programmen
  • Organisera referenserna i ditt referensbibliotek
  • Ändra, ta bort eller lägga till referenser manuellt
  • Arbeta med referenshanteringsprogrammen i ett Word-manuskript
  • Välja referensstil (till exempel Vancouver eller APA) och skapa referenslistor

Anmäl dig till kurs

EndNote


 

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?

EndNote

Du behöver ladda ner programmet för att börja jobba med EndNote. EndNote finns för både PC och Mac, och du når programvarorna via Studentportalen. Du behöver följa instruktionerna via FileZilla, som du hittar där.
EndNote fungerar bäst vid individuellt arbete. 
EndNotes webbplats kan du hitta mer information och få tips.

Introduktionsfilmer

Spellista med de vanligaste funktionerna i EndNote. Vissa funktioner visas i både Windows- och Mac-miljö.