Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: EndNote

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Kurser EndNote

Kurser i EndNote

Ska du börja använda referenshanteringsprogrammet EndNote? Då kan dessa kurser passa dig.
De riktar sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper.

Under kurserna kommer du att lära dig

 • Importera referensdata från databaser in i programmen
 • Organisera referenserna i ditt referensbibliotek
 • Ändra, ta bort eller lägga till referenser manuellt
 • Arbeta med referenshanteringsprogrammen i ett Word-manuskript
 • Välja referensstil (till exempel Vancouver eller APA) och skapa referenslistor

Anmäl dig till kurs

EndNote

Ny kursdatum kommer senare. Under tiden kan man gå vår digitala EndNote-kurs. Ingen registrering krävs.
        EndNote 20 Introduktionskurs

EndNote-kurs (online självstudiekurs) i Canvas

Instruktionsmanualer till EndNote

EndNote fungerar bäst vid individuellt arbete. EndNotes webbplats kan du hitta mer information och få tips.

Ladda ner EndNote

EndNote 20 finnas att ladda ner här: https://program.ldc.lu.se/ (obs, kräver uppkoppling mot Eduroam på universitetet eller VPN när du är hemma - se student.lu.se för information om hur du får tag på VPN)

När du ska ladda ner programmet så ska du välja den som heter EndNote 20.

Övriga program

 • EndNote 20 är kompatibelt med Word som går att få tag på via Studentportalen
 • Använd Mozilla Firefox eller Chrome som webbläsare vid export av referenser

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?