Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Referera

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Skriva referenser – hänvisa korrekt till källor

Stöd och hjälp med referenser

Det finns generella riktlinjer och system för hur man hänvisar till källor de som man använder.  Vancouver systemet används ofta inom medicin. Inom hälosvetenskaper, t.ex. omvårdnad och arbetsterapi, används oftast APA-systemet. Inom medicinsk humaniora används Oxford. 

Vancouver

APA

Hjälp referenser (Lubsearch & Libris)

Program för referenshantering - EndNote

Referenshanteringsprogram hjälper dig att samla referenser och använda dem när du skriver, i både löpande text och för att skapa referenslistor.

Med referenshanteringsprogram importerar du referenser från databaser. Programmet sköter sedan formatering av referenserna utifrån det referensssystem du ska använda eller anpassat till en särskild tidskrift. Lunds universitetet har licens för två referenshanteringsprogram: RefWorks och EndNote.

Mer om programmen och kurser i dessa, hittar du under fliken
EndNote (Ingången Referera).

 

 

Hänvisa rätt - undvik plagiering

Citera och referera rätt – undvik plagiering

När du skriver uppsats är det viktigt att tydligt redovisa om du skriver någonting som du har hämtat från en annan text. Det måste framgå om det är dina egna tankar och formuleringar eller någon annans, och i så fall var du har hämtat det. Det handlar om akademisk hederlighet. Om du inte refererar till dina källor (vare sig det gäller text eller bilder) gör du dig skyldig till plagiering, vilket kan leda till avstängning från universitetet. Medicinska fakulteten använder sig av programmet Urkund för att kontrollera så att plagiering inte har skett.

Varför använda referenser?

Referenser beståndsdelar

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?