Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Göra litteraturstudie

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Göra litteraturstudie

Ska du göra en litteraturstudie? Du hittar utförliga instruktioner och tips i guiden Evidensbaserad medicin, samt i SBU:s metodbok .
Det kan också finnas specifika riktlinjer för din utbildning. Nedan finns några kortfattade tips.

Tänk på att du bör:

 

  • Strukturera din frågeställning enligt en vedertagen mall t ex PICO
  • Söka i flera databaser
  • Redovisa dina sökningar i sökscheman eller tabeller
  • Redovisa ditt urval i tabeller eller figurer

I metoddelen är det viktigt att du noggrannt redovisar de olika sätt du använt för att hitta materialet du ska analysera.

Du ska redovisa både vilken sökstrategi du använt och dina principer för urval och relevansbedömning.

Det kan göras i både tabellform och i löpande text. I tabeller kan du redovisa vilka databaser och källor du använt, vilka sökord samt övriga filter och inklusions-/exklusionskriterier. Det kan bli flera tabeller om du använder flera databaser. Om du vill kan du ha dem som en bilaga i examensarbetet och i metoddelen beskriva i text hur du gått tillväga. Här ser du ett exempel på en tabell.

De sökningar du inte kan redovisa i tabellform kan du beskriva i löpande text. Här är några exempel:

  • Kedjesökning användes då referenslistorna i artiklar gav fler relevanta referenser
  • Jag sökte direkt i tidskriften X med sökorden yy och zz och fann fler relevanta referenser
  • Bibliotekskatalogen X gav referenser till de böcker och avhandlingar som refereras här

Systematisk litteratursökning - varför och hur kan du arbeta systematiskt

Video (9:14)  Systematisk litteratursökning - varför och hur kan du arbeta systematiskt. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet.

Hjälpte filmen dig att förbättra dina sökningar?
Ja: 4 votes (100%)
Nej: 0 votes (0%)
Vet ej: 0 votes (0%)
Total Votes: 4

Strukturerad databassökning

Strukturerad databassökning

Video Strukturerad databassökning (10:59 min). Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Lär dig om hur du strukturerar upp en sökning utifrån ett givet ämne med sökexempel från CINAHL.

Vill du ha tips om hur du hittar sökord, se också vår på vår sida Söka.

Hjälpte filmen dig att förbättra dina sökningar?
Ja: 0 votes (0%)
Nej: 0 votes (0%)
Vet ej: 0 votes (0%)
Total Votes: 0

CINAHL Strukturerad sökning

Video (19:45) från Linnéuniversitetets bibliotek som förklara prinipen för att göra en strukturerad sökning om du gör en litteraturstudie med utgångspunkt i databasen CINAHL.

Pubmed tips till sökning för dig som gör en litteraturstudie

Video (17:46) från Linnéuniversitetets bibliotek. Hur du bygger upp en sökning i PubMed i det förra gränssnittet i PubMed. Den här filmen kan du använda för att lära dig principen för hur du bygger upp din sökning. Se lathunden ovanför filmen hur det ser ut i PubMeds nuvarande gränssnitt. 

Tips!

SBU logo

SBU:s metodbok (SBU); 2020.

I SBU:s metodbok finns flera kapitel om hur man granskar och värderar artiklar samt granskningsmallar för olika typer av studier.

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?