Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Din kontaktbibliotekarie

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Kontaktbibliotekarier

På varje utbildning finns en eller flera kontaktbibliotekarier som ger undervisning och handledning i att söka, värdera, referera och mer.

Arbetsterapeutprogrammet
​Fysioterapiprogrammet
​Masterprogram i medicinsk vetenskap

Linda Grandsjö
​​E-post: linda.grandsjo[at]med.lu.se

Audionomprogrammet
Logopedprogrammet

 

Ramona Mattisson
E-post: ramona.mattisson[at]med.lu.se

Ramona Mattisson

Biomedicinprogrammen

Röntgensjuksköterskeprogrammet

 

Linus Brorsson
​E-post: linus.brorsson[at]med.lu.se

Linus Brorsson | lnu.se

Läkarprogrammet

Masters of Public Health

Maria Björklund
​E-post: maria.bjorklund[at]med.lu.se

Maria Björklund

Sjuksköterskeprogrammet

 

Alexandra Forsberg

E-post: alexandra.forsberg[at]med.lu.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen

 

Monica Landén
E-post: monica.landen[at]med.lu.se

Monica Landén

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?