Skip to main content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Start

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Start

Bibliotekets pedagogiska stöd finns under hela din studietid:

  • Söka
  • Värdera
  • Skriva
  • Referera

Utöver schemalagda tillfällen där du får undervisning och handledning, erbjuder vi även vissa fristående kurser och workshops.

Kontakta oss

Du kan besöka oss i biblioteken på HSC, CRC och BMC, öppettider och kontaktuppgifter finns här.

Du kan även ställa frågor via vårt frågeformulär eller boka en bibliotekarie för handledning.

 

Intoduktion till Medicinska fakultetens bibliotek

Söka böcker i LUBcat

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?