Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

ISM – Service Management, kandidatprogrammet: Vetenskaplig publicering

Det här är en samlad ämnesguide för Service management som riktar sig mot kandidatstudenter. Här finns länkar till bra databaser, söktjänster och rekommenderade böcker. Det finns även information om hur en söker efter artiklar och skriver akademisk

Vetenskaplig publicering

Här kan du hitta information den vetenskapliga publiceringens olika aspekter.

Fyra funktioner:

1. Att offentliggöra de personer som först

2. Att skilja det trovärdiga från det felaktiga.

3. Att bidra till fortsatt utveckling genom att förhålla sig till tidigare forskning.

4. Att fungera som en bas i när ny kunskap eftersöks

(Berggren, Christian (2016). Vetenskaplig publicering: historik, praktik och etik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur).

IMRAD