Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på grundnivå: Skriv & referera

Snabba sätt att söka kvalitetsgranskad information, tips om hur du skriver vetenskapligt samt information om vad akademisk hederlighet är.

Boktips

På hylla 14.5 i Fysikbiblioteket, och hylla 015 på Astronomibiblioteket, hittar du många böcker som kan vara en hjälp i både ditt populärvetenskapliga och vetenskapliga skrivande.

Akademiskt skrivande

Guider till akademiskt skrivande

I arbetet med att skriva egna texter ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av.

När du skriver en akademisk text grundar du ditt eget arbete på vad andra författare kommit fram till - var noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Det gör du genom att använda dig av hänvisningar i löpande text och genom att ange alla källor som använts i en referenslista. Det är ett sätt att upprätthålla akademisk hederlighet inom forskning och akademiska studier.

Läs mer och få tips i följande guider och övningar:

Stavningsprogram och lexikon

Som student vid Lunds universitet har du tillgång till bland annat stavningsprogrammen StavaRex och SpellRight. Programmen hittar många fler stavfel och syftningsfel än vad exempelvis Word gör. Programmen finns på studentdatorerna och du kan också ladda hem programmen till din egen dator. Hämta inloggningsuppgifterna via nedanstående länk, gå vidare till Elevsajten och logga in. Därefter laddar du ner önskad programvara under fliken Min sida.

NE.se når du via STiL-ID. Du kan också skapa eget konto på NE och de flesta andra databaser på LU.

Populärvetenskapligt skrivande

På hylla 14.3 i Fysikbiblioteket och hylla 014 i Astronomibiblioteket hittar du populärvetenskapliga böcker.

Referenser

Övningar i referenshantering

Referenshanteringsprogram

Nedanstående program är endast ett urval. Du laddar ner EndNote och RefWorks via Studentportalen. Välj Mina tjänster, sedan Hämta programvaror. Du har licens så länge du studerar på Lunds universitet.

LaTeX

LaTeX är ett skrivprogram där du också enkelt kan skriva in formler. Det har funktioner som utformats för speciellt för produktion av teknisk och vetenskaplig dokumentation. Gratis programvara.

University of British Columbia (Canada) har sammanställt bra information om både LaTeX och Bibtex (engelska).