Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Chemistry and Chemical Engineering - Course guides: KLGA01 Livsvetenskapliga processer med beräkningar

Kemicentrums bibliotek

Hitta litteratur

Företag, myndigheter och organisationer

Uppslagsverk och handböcker

Skriva och referera

Söktips Trunkering

Trunkering innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken. I LUBsearch  används * som trunkeringstecken. 

atom* ger träffar på atom, atomer, atomenergi, atomfysik, etc. 

I vissa databaser kan man även ersätta tecken i början av ett ord. Exempel: *diesel ger träff på både diesel och biodiesel.  

Det vanligaste trunkeringstecknet är *.
I vissa databaser används andra tecken, se hjälptexter. 

Söktips Frassökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databaser brukar man markera fraser med citattecken.

"låga stråldoser" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang