Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Sökning

Begränsa eller utvidga din sökning

Hur många sökresultat är rimligt att få?

Detta är ingen lätt fråga att svara på. Antalet publikationer som du kommer att hitta beror inte bara på hur väl du har formulerat din sökfråga men också såklart på hur mycket forskning som har gjorts inom ämnet.

I ett kursprojekt eller examensarbete behöver du definiera frågan så att den varken är för bred eller för smal. När du gör en sökning i en bibliografisk databas vill du helst få en träfflista där det är möjligt för dig att åtminstone scrolla igenom och läsa igenom alla titlar. Hur många detta är beror på storleken av ditt projekt (och din ambition) men generellt är en siffra mellan 20 och 200 hyfsat rimligt. Obs! Detta är generella riktlinjer och inte absoluta siffror!

När vi använder Google i vardagen är vi vana vid att få tusentals träffar och vanligtvis tittar vi bara igenom de första sidorna tills vi tröttnar eller känner att vi har fått svar på vår fråga. Men, att söka efter svar på en vetenskaplig fråga är inte samma sak som att försöka få svar på exempelvis "när stänger affären?" eller "vid vilken temperatur smälter koppar?". Det finns sällan ett enda svar på vetenskapliga frågor och därför är det viktigt att du hittar och tittar igenom de flesta relevanta publikationerna inom ditt ämne så att du får en översikt och helhetsbild. Med andra ord, försöka att skriva en sökfråga så att du känner att du åtminstone kan läsa igenom all titlar i resultaten. Nästa steg är att välja ut de publikationer som är mest intressanta där du även läser abstract. Därefter gör du ytterligare ett urval för att läsa hela publikationerna.


För många resultat

Den vanligaste situationen när du gör en sökning är att du får för många resultat. Det finns flera sätt att begränsa träfflistan, exempelvis:

  1. Gör din forskningsfråga mer specifik. Inkludera mer specifika och detaljerade sökord i din sökfråga.
  2. Gör en sökning i titelfältet. Specificera att en eller flera av dina viktigaste sökord måste finnas i titeln.
  3. Använd filter för att begränsa träfflistan. Till exempel kan du begränsa träfflistan till att endast visa nya publikationer eller endast översiktsartiklar.

För få resultat

Ibland är det svårt att hitta tillräckligt många relevanta resultat, anledningen till detta kan vara flera:

  1. Du använder inte optimala sökord. Finns det andra ord som beskriver ditt ämne som är mer använda?
  2. Din sökfråga är för specifik. Kanske du behöver bredda ditt ämne?
  3. Det finns ingenting att hitta. Kanske det helt enkelt inte finns särskilt mycket forskning inom ditt ämne?
  4. Du använder fel sökverktyg Vilken typ av publikationer är du ute efter, kanske dessa inte kan hittas av sökverktyget du har valt?