Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sökning

"Precision" och "recall"

"Precision" och "recall"

När du utvärderar ditt sökresultat behöver du ta två faktorer i beaktande. Dessa begrepp är väletablerade på engelska och översätts därför inte:

  1. "Precision": Är sökresultaten relevanta för din forskningsfråga?
  2. "Recall": Har du hittat alla (eller majoriteten) relevanta publikationer som finns i ämnet?

Om "precision" är lågt (dvs resultaten är inte vad du letade efter), behöver du modifiera din sökfråga, kanske prova andra sökord.

Om "recall" är lågt (dvs du får inte tillräckligt många resultat eller du misstänker att du missar många resultat), behöver du utvidga din sökning, kanske inkludera flera sökord för att bättre fånga in all relevant forskning inom ämnet.

Samla in fler nyckelord från de publikationer du hittat som är relevanta. Titta i referenslistorna för att hitta fler publikationer inom samma ämne och samla nyckelord från dessa. Du kan också fråga en lärare eller forskare inom ämnet vilken terminologi som används för att beskriva ämnet du är intresserad av.