Skip to Main Content
Lund University

Stöd till psykisk hälsa för studerande: Hjälpresurser och lästips

Ätstörningar och självskadebeteende

Hjälpresurser: 

Frisk och fri - riksföreningen mot ätstörningar - en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. 

Self Harm and Eating disorder organisation (Shedo) arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende, och även dina närstående

Lästips:

Ätstörningar Clinton D, Norring C (Ed), 2002

Från självsvält till ett fullvärdig liv Ghaderi A, Parling T, 2007

Mattillåtet. Praktisk vägledning för dig som har en ätstörning Van det Ster G, 2009

Psykossjukdom

Hjälpresurser:

Schizofreniförbundet - riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar.

Lästips: 

Kärlekspsykosen - Min berättelse om mänsklig skörhet, Andersson F, 2021

Psykoser - Ett integrerat perspektiv,  Cullberg J, 2005

Vad hjälper? Topor A 2004

Förstå och hantera röster, Romme M, 2005

Ångestsjukdomar

Hjälpresurser: 

Ångestförbundet ÅSS - en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.

OCD Förbundet - stödjer människor med OCD - Tvångssyndrom och deras anhöriga.

Lästips: 

Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi, Per Carlbring och Åsa Hanell, 2011

Sluta älta och grubbla, lättare gjort med Kognitiv beteende terapi, Olle Wadström, 2017

Fri från tvång, steg för steg med Kognitiv Beteende terapi, Elin-Love Rosengren och Mia Asplund, 2012

Social ångest : att känna sig granskad och bortgjordAnna Kåver, 2014

Substansrelaterade syndrom

Hjälpresurser: 

Alkoholhjälpen - information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Anonyma Alkoholister - självhjälpsgrupp för personer med alkolholproblem.

Droghjälpen - Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om. 

Anonyma Narkomaner - självhjälpsgrupp för personer som vill sluta använda droger. 

Spelberoendegruppen - en ideell organisation som riktar sig till personer med spelberoende, och till deras närstående.

 

Depression

Hjälpresurser:

Riksförbundet Balans - riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående

Lästips: 

Ut ur depression och nedstämdhet: Ett effektivt självhjälpsprogram, Gerhard Andersson mfl, 2007

Sov gott: Råd och tekniker från KBT, Susanna Jernelöv, 

 

 

 

 

Stress

Lästips: 

Hantera din stress: Med kognitiv beteendeterapi, Giorgio Grossi, 2018