Skip to Main Content
Lund University

Stöd till psykisk hälsa för studerande: Start

Stöd till psykisk hälsa för studerande - SPHS

Välkommen till Stöd till psykisk hälsa för studerande!

Varför "Stöd till psykisk hälsa för studerande?"

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som någon gång i livet drabbar många och det finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, i klassen, i föreningen och i det offentliga rummet. Om någon av våra vänner faller och slår sig är vi ganska snabba med att ta fram sårtvätt och plåster. Men vad gör vi om en av våra vänner får en panikattack eller visar tecken på depression? 

I utbildningen "Stöd till psykisk hälsa för studerande - SPHS" lär du dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan agera för att hjälpa personen som är drabbad. "Stöd till psykisk för studerande" bygger delvis på utbildningen "Första hjälpen till psykisk hälsa" (Mental Health First Aid, MHFA) och är anpassad för att ges till studenter, lärare och personal vid högskolor och universitet. 

Tanken bakom utbildningen är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: att ge kursdeltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

I Sverige är det NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) som är ansvariga för utbildningen. 

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

 

BLEUS i Sveriges Radio

Upplägg

SPHS - Stöd till psykisk hälsa för studerande hålls under 7 timmar fördelat på två halvdagar. Utbildningen bygger på teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer. På Medicinska fakulteten hålls utbildningen av lärare, kurator och studievägledare som är utbildade instruktörer i metoden.

Del 1

Del 1:1 Introduktion, psykiska hälsa/ohälsa, stress

Del 1:2 Handlingsplanen Första hjälpen till psykisk hälsa, substansbrukssyndrom

Del 2

2:1 Första hjälpens handlingsplan vid depression, ångest och självmordsbeteende. Självskadebeteende. Ätstörningar. 

2:2  Första hjälpens handlingsplan vid trauma, psykossjukdom eller våldsamt beteende