Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Användningsstatistik för e-media


Översikt: Antal sökningar i LU:s Discoverysystem (LUBsearch),
2013 - 2018

Hösten 2012 valdes EBSCO som leverantör av discoverysystem i den upphandling som LU genomfört. Den 1 januari 2013 lanserades sedan EBSCO Discovery System (EDS) under namnet LUBsearch med tillhörande länkserver LinkSource under det publika namnet LU Linker. I september 2015 uppgraderades LUBsearch och länkservern LinkSource ersattes av Full Text Finder, namnet LU Linker ändrades till Full Text Finder. Även ePublications, publikationsdatabasen för e-tidskrifter och e-böcker tillkom samma år.

Som statistiken visar hade uppgraderingen till Full Text Finder stor effekt på antalet sökningar i LUBsearch som under 2015 ökade med över 200 000 sökningar, även efterföljande år har antalet sökningar ökat om än i mindre omfattning. Lanseringen av LUBsearch 2013 innebar också att fulltexten i de licensierade databaserna indexerades på artikelnivå och därmed fick ökad synlighet. Detta innebar i sin tur att nerladdningen av fulltext från databaserna ökade.


Antal sökningar i LIBRIS från LU.se/LTH.se och Totalt, 2018

Diagrammet redovisar totalt antal sökningar gjorda i LIBRIS webbsök av alla användare globalt (Totalt) samt totalt antal sökningar gjorda av användare från Lunds universitets toppdomäner lu.se och lth.se, inklusive alla underdomäner (Från LU/LTH.se). Statistiken för LU fångar upp de användare som sökt i LIBRIS webbsök när de befunnit sig på domänerna lu.se och lth.se samt affilierade användare som kopplat upp sig via LU:s VPN och trådlösa nätverk etc. och därefter sökt i LIBRIS. Däremot fångar den inte upp användare som är affilierade med Lunds universitet men som befunnit sig på en annan domän eller i ett annat land när de sökt i LIBRIS, webbsök är en öppen resurs som inte kräver inloggning.


Antal sökningar i LUBsearch visavi sökningar i LIBRIS (från LU.se/LTH.se), 2018

Diagrammet redovisar antal sökningar gjorda i LIBRIS webbsök av av användare från Lunds universitets toppdomäner lu.se och lth.se, inklusive alla underdomäner (Totalt LU/LTH.se i LIBRIS) och antalet sökningar gjorda i LU:s Discoverysystem (Totalt LUBsearch). ebsco libris 2018


Totalt antal sökningar i LUBsearch och LIBRIS (alla användare och LU.se/LTH.se) under 2018