Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Användningsstatistik för e-media


Översikt: Användningen av den elektroniska samlingen, antal
nerladdningar 2014 - 2020

 
Bestånd 2014 till 2020

Kommentar till diagrammet
I januari 2019 infördes en ny standard för COUNTER-statistik, Counter Code of Practise Release 5 (R5) som väsentligt skiljer sig från den tidigare Release 4 (R4). I diagrammet ovan är statistiken till och med 2019 till största del redovisad i R4-format, men från och med 2020 nästan enbart i R5-format. Därav den stor förändringen i siffrorna för 2020.

E-böcker
En del förlag tillhandahåller bara e-böckerna som hel bok, andra endast som kapitel, och några erbjuder båda alternativen. I Counter R4 redovisades användningen i två separata rapporter, en för kapitel och en för hel bok. I Counter R5 kombineras användningen i en enda rapport där Total Item Requests (TIR) visar den totala aktiviteten som kan spåras för en titel – nerladdning av hel bok, av kapitel, sidvisning (html), utskrift etc. – och där en fullständig nerladdning av en hel bok och nerladdningen av ett kapitel nu likvärdigt ska rapporteras som en (1) nerladdning. I enkäten för den officiella biblioteksstatistiken är det just TIR som ska redovisas för e-böcker.

E-tidskrifter
För tidskrifterna har tre rapporter i Counter R4 ersatts av en enda rapport i Counter R5, där Total Item Requests (TIR) visar den totala aktiviteten som kan spåras för en tidskrift – nerladdning av artikel, sidvisning (html), utskrift etc. – förutom artiklar som är Gold Open Access (dvs publicerade med en Creative Commons licens och utan karantänperiod). Precis som för e-böckerna är det TIR som ska redovisas i den officiella biblioteksstatistiken vilket gör att användningen för tidskrifterna ökar sedan föregående år.

Notera: Den ökade nerladdningen av artiklar från tidskrifter under 2015 beror på att LU utsattes för en webcrawler-attack (en s.k. bot-attack) med kapade användaridentiteter från LU som gjorde systematiska nerladdningar av en mycket stor mängd filer från Elseviers plattform ScienceDirect.