Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Användningsstatistik för e-media


Översikt: Användningen av den elektroniska samlingen, antal
nerladdningar 2014 - 2018 *

 
översikt 2014-2018


Nerladdningen från databaser avser fulltext i form av  t ex fulltextartiklar, e-bokskapitel, nyhetsartiklar och -notiser, strömmande media (film, TV, musik och interaktiva kurser), patent, konferenshandlingar, samt grafiska och kartografiska dokument.  

Den ökade nerladdningen från databaser har sannolikt två orsaker. Lanseringen av LUBsearch (EBSCO Discovery System) under 2013 innebar att fulltexten i databaser indexerades på artikelnivå och därmed fick ökad synlighet. Från 2014 har ökningen av det totala antalet databaser varit liten (+ 11) men det innebär inte att beståndet är intakt, varje år sägs flera databaser upp och nya tillkommer, dessa är till största del fulltextdatabaser.

Statistiken för e-böcker visar att användarna helst laddar ner e-böcker per kapitel och inte som hel bok. Sedan 2014 är det också alltfler förlag som erbjuder nerladdning på kapitelnivå på sina e-boksplattformar. En intressant iaktagelse är att nerladdningen av tidskriftsartiklar för 2018 ligger på ungefär samma nivå som de två tidigare åren, detta trots uppsägningen av åtkomst till Elsevierartiklar publicerade efter den 30 juni 2018. Det indikerar att vi trots uppsägningen av Elsevieravtalet har många andra vetenskapliga tidskrifter att erbjuda som är av intresse för våra användare.     

Under 2015 utsattes LU för en webcrawler-attack från Kina via vår Proxyserver (en s.k. bot-attack), dvs någon i Kina kapade användaridentiteter från LU och gjorde därefter systematiska nerladdningar av en mycket stor mängd filer från Elseviers plattform ScienceDirect. Totalt ökade nerladdningen från Elsevier med 820 000 jämfört med 2014. Minskar man den totala nerladdningen av fulltextartiklar under 2015 (3 528 956) med 820 000 får man 2 708 956, en siffra mer i linje med nerladdningen för 2014 och 2016.


*) KB introducerade 2015 en ny enkät (för statistikåret 2014) för Sveriges officiella biblioteksstatistik. De variabler som efterfrågas och urvalsramen förändrades jämfört med tidigare år och det är därför svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Av den anledningen är statistikåret 2013 inte med i denna tabell.