Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Användningsstatistik för e-media


E-mediasamlingen

Lunds universitet har en av de största samlingarna licensierade e-resurser i Sverige, en av anledningarna till att Lunds elektroniska bibliotek är så stort är att så gott som alla ämnesområden förutom Lantbruk och Militär finns representerade vid LU.
Samlingarna av licensierad e-media hos biblioteken vid Lunds universitet bestod i december 2019 av 374 000 e-böcker, 30 000 e-tidskrifter och 200 databaser.

LU har tillgång till e-böcker från ca 50 förlag som är tillgängliga på ca 70 olika plattformar. De flesta e-böcker är köpta, en liten del är prenumerationer. Nästan 10 000 titlar är förvärvade via Evidence-Based Selection (EBS). SpringerNature är det förlag där LU köpt flest e-böcker, redan 2007 köpte biblioteken de första Springer eBook Collections med alla 13 ämnespaket som ingår i English/International Collection. LU har nu åtkomst till nästan 85 000 e-böcker (monografier) i fulltext på SpringerLink-plattformen som ger oss tillgång till nästan 1,65 miljoner kapitel.

LU prenumererade under 2019 på mer än 30 000 vetenskapliga e-tidskrifter. Åtkomsten till de flesta e-tidskrifter går via Bibsamkonsortiet, det svenska konsortiet för universitets- och högskolebibliotek, där LU har ca 30 avtal för tidskriftssamlingar. Utanför konsortiet prenumererar LU även på ca 18 tidskriftspaket direkt från förlagen. Från och med 2020 har LU även återupptagit prenumerationen på Elseviers tidskriftspaket på ScienceDirect via Bibsamkonsortiet.

Antalet databaser är relativt litet, men detta innebär inte att beståndet är oförändrat, varje år utvärderas databaserna och titlar sägs upp och nya köps in eller prenumerationer startar. Under 2019  tillkom 11 nya databaser och 14 sades upp, 5 databaser flyttade till annan leverantör eller blev Open Access.

Den elektroniska samlingen innehåller en stor variation av e-medier fördelat på en mängd produkttyper och består av e-böcker (ämnessamlingar och enskilda böcker), e-tidskrifter (paket och enstaka tidskrifter), bibliografiska databaser och fulltextdatabaser varav databaser med fakta, nyheter, uppslagsverk, handböcker, encyclopedier, film, TV, interaktiva kurser, strömmande media, musik, manuskript, patent, standarder, konferenshandlingar, dagstidningar, bilder, fotografier, grafiska och kartografiska dokument, med mera.

 

Bestånd av elektroniska titlar 2018

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2018

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2018

 

Bestånd av elektroniska titlar 2017

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2017

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2017

 

Bestånd av elektroniska titlar 2016

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2016

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2016

 

Bestånd av elektroniska titlar 2015

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2015

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2015

 

Bestånd av elektroniska titlar 2014

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2014

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2014