Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Användningsstatistik för e-media


E-mediasamlingen

Lunds universitet har en av de största samlingarna licensierade e-resurser i Sverige, en av anledningarna till att Lunds elektroniska bibliotek är så stort är att så gott som alla ämnesområden förutom Lantbruk och Militär finns representerade vid LU.
Samlingarna av licensierad e-media hos biblioteken vid Lunds universitet bestod i december 2020 av cirka 395 000 e-böcker, 28 000 e-tidskrifter och 208 databaser.

LU har tillgång till e-böcker från ca 50 förlag som är tillgängliga på ca 70 olika plattformar. De flesta e-böcker är köpta, en liten del är prenumerationer. Nästan 10 000 titlar är förvärvade via Evidence-Based Selection (EBS). SpringerNature är det förlag där LU köpt flest e-böcker, redan 2007 köpte biblioteken de första Springer eBook Collections med alla 13 ämnespaket som ingår i English/International Collection. LU har nu åtkomst till nästan 90 000 e-böcker (monografier) i fulltext på SpringerLink-plattformen som ger oss tillgång till nästan 1,7 miljoner kapitel.

LU prenumererade under 2020 på nästan 28 000 vetenskapliga e-tidskrifter. Prenumerationerna för de flesta e-tidskrifter går via Bibsamkonsortiet, det svenska konsortiet för universitets- och högskolebibliotek, där LU har ett stort antal avtal för tidskriftspaket. Utanför konsortiet prenumererar LU även på flera tidskriftspaket direkt från förlagen. Från och med 2020 har LU även återupptagit prenumerationen på Elseviers tidskriftspaket på ScienceDirect via Bibsamkonsortiet.

Antalet databaser är relativt litet, men detta innebär inte att beståndet är oförändrat, varje år utvärderas databaserna och titlar sägs upp och nya köps in eller prenumerationer startar. Under 2020 tillkom 14 nya databaser och 3 sades upp, 2 databaser blev Open Access, och 2 databaser slogs samman till en.

Den elektroniska samlingen innehåller en stor variation av e-medier fördelat på en mängd produkttyper och består av e-böcker (ämnessamlingar och enskilda böcker), e-tidskrifter (paket och enstaka tidskrifter), bibliografiska databaser och fulltextdatabaser varav databaser med fakta, nyheter, uppslagsverk, handböcker, encyclopedier, film, TV, interaktiva kurser, strömmande media, musik, manuskript, patent, standarder, konferenshandlingar, dagstidningar, bilder, fotografier, grafiska och kartografiska dokument, med mera.

 

Bestånd av elektroniska titlar 2020

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2020

 

Bestånd av elektroniska titlar 2019

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2019

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2019

 

 

Bestånd av elektroniska titlar 2018

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2018

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2018

 

Bestånd av elektroniska titlar 2017

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2017

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2017

 

Bestånd av elektroniska titlar 2016

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2016

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2016

 

Bestånd av elektroniska titlar 2015

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2015

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2015

 

Bestånd av elektroniska titlar 2014

 

Licensierade e-böcker och e-tidskrifter: Antal titlar
bestånd 2014

 

Licensierade databaser: Antal databaser per produkttyp
bestånd 2014