Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Användningsstatistik för e-media

     Kostnad e-media av bibliotekens totala driftskostnad, 2015 - 2018 (Mkr)

Kostnad emedia

Total driftskostnad för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet inkluderar samtliga utgifter. Driftskostnaderna är exklusive mervärdesskatt och investeringsutgifter som är avdragsgilla över flera år ingår inte. I den totala driftskostnaden för biblioteksverksamheten ingår:
- Inköp av tryckta medier och audiovisuella medier
- Inköp av virtuella e-baserade media och databaslicenser (exklusive kostnader för biblioteks-datasystemet)
- Kostnader för personalens kompetensutveckling
- Lönekostnader personal
- Lokalkostnader
- Övriga driftskostnader som inte ingår i punkterna ovan (övriga kostnader omfattar t.ex. porto, telefon, marknadsföring, teknisk utrustning, publiceringskostnader och kostnader för drift av biblioteksdatasystem)

Kostnad e-media omfattar den totala kostnaden för inköp och prenumerationer av alla typer av e-medier för Biblioteken vid Lunds universitet under kalenderåret, exklusive eventuell mervärdesskatt.
 

Källa: Sveriges officiella biblioteksstatistik, KB 2018.