Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Användningsstatistik för e-media

        
       Total driftskostnad biblioteket (grå), samt varav: kostnad E-media (grön), 2015 - 2020 (Mkr)

Kostnad e-media omfattar den totala kostnaden för inköp och prenumerationer av alla typer av e-medier för Biblioteken vid Lunds universitet under kalenderåret, exklusive eventuell mervärdesskatt. Kostnadsökningen för 2020 beror huvudsakligen på att biblioteken vid Lunds universitet valt att gå med i de transformativa Read & Publish-avtalen för tidskriftspaket från Bibsamkonsortiet varav det från och med 2020 återupptagna Elsevier-avtalet stod för den största enskilda kostnaden, publiceringstaken i avtalen (dvs extra kostnader när antalet publiceringar nått det överenskomna taket), samt satsningar på Open Access för de sparade medlen från uppsägningen av Elsevieravtalet.

Total driftskostnad för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet inkluderar samtliga utgifter. Driftskostnaderna är exklusive mervärdesskatt och investeringsutgifter som är avdragsgilla över flera år ingår inte. I den totala driftskostnaden för biblioteksverksamheten ingår:
- Inköp av tryckta medier och audiovisuella medier
- Inköp av virtuella e-baserade media och databaslicenser (exklusive kostnader för biblioteks-datasystemet)
- Kostnader för personalens kompetensutveckling
- Lönekostnader personal
- Lokalkostnader
- Övriga driftskostnader som inte ingår i punkterna ovan (övriga kostnader omfattar t.ex. porto, telefon, marknadsföring, teknisk utrustning, publiceringskostnader och kostnader för drift av biblioteksdatasystem)

Källa: Sveriges officiella biblioteksstatistik, KB 2021.