Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Egen nedladdning

Egen nedladdning

Alla studenter som har behov av talböcker kan få ett konto för nedladdning hos MTM. Man behöver inte ha diagnos eller intyg från samordnaren för detta.

Registrering
Kontaktbibliotekarien på respektive LUB-bibliotek registrerar studenten i MTM:s digitala bibliotek.

Nedladdning
Kontaktbibliotekarien ger studenten en introduktion i hur nedladdningen fungerar.

Kontakta MTM
Telefon Svarstjänst     08-580 027 10
E-post     info@mtm.se