Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Lokala inläsningar

Beställning

Arbetsgång för lokal beställning

1.       Kontrollera studentens litteraturlista.
Finns litteraturen i Legimus? Finns det hela eller delar av förlagsutgivna böcker? MTM läser in hela böcker, men inte kapitel. Finns texterna tillgängligt elektroniskt? I så fall, fungerar de med talsyntes? Om inte, ska de läsas in.

2.       Kontakta en lektör.
Om du inte har kontaktinformation till lektör kan du vända dig till Åsa Forsberg.

3.       Fyll i beställningsblanketten (finns nedan)
Den ska skickas till lektören tillsammans med det som ska läsas in.
Skicka också med länk till sidan med information och blanketter, som lektören ska fylla i och skicka till Avdelningen för pedagogiskt stöd när inläsningen är klar.

4.       Skicka beställningsblanketten till Avdelningen för pedagogiskt stöd.

5.       Skicka en beställningsblankett till studenten som beställt inläsningen. Om det är en student som inte tidigare gjort en lokal beställning, frågar man hur hen vill att inläsningen ska levereras, som CD-skiva eller via LU Box.

6.       När inläsningen är klar laddar lektören upp den i LU Box och bjuder in studenten och kontaktbibliotekarien.

7.       Kontaktbibliotekarien laddar upp inläsningen till Legimus.

Beställningsblankett

tesbox

EasyConverter

EasyConverter är ett program för att omvandla digitala texter till talböcker. Programmet har OCR-funktionalitet, därför går det bra att utgå från inskannade dokument. Det ingår talsyntes på svenska och engelska, och det är alltså dessa språk EasyConverter klarar. UB har en licens, och det är Ann-Christin Persson som ansvarar, ann-christin.persson@ub.lu.se

 

Ladda upp inläsningar till MTM

Vid uppladdning av lokala inläsningar till MTMladdar man dels upp inläsningen till en FTP-server hos MTM, och dels fyller man i ett formulär som underlag för MTMs katalogisering.

Uppladdning
En inläsning består av många filer. Innan den kan laddas upp måste den zippas. Om man har en PC är det enklast att markera alla filer, högerklicka och välja Skicka till komprimerad mapp.
Namnge den zippade mappen med ett pregnant namn, så att den lätt kan identifieras.

Den komprimerade mappen ska laddas upp till TPBs MTM-server. För adress och lösenord till TPBs FTP-server, se under Dokumentation.

Börja med att kopiera den komprimerade mappen med inläsningen.

Öppna utforskaren, genom att klicka på ikonen längst ner till vänster:

Skriv in adressen till FTP-servern:

Öppna mappen ALI:


Klistra in den komprimerade mappen med inläsningen.

Fyll i MTMs katalogformulär

När inläsningen är uppladdad ska man fylla i ett katalogiseringsformulär hos MTM.


Formulär för högskoleinläsningar