Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Beställningar MTM

Beställningar från MTM

Rutiner för beställningar från MTM

  • Studenten lämnar sin beställning till biblioteket, som sedan vidarebefordrar beställningen till MTM via formuläret i Legimus. Rutiner för detta, se nedan.

Beställa inläsning av kurslitteratur - information i Legimus

Medarbetarnätverket inom LUB

E-postlista till det professionella medarbetarnätverket för tillgänglighet

Klart till kursstart

Klart till kursstart

  • Man har också möjlighet att lämna förslag på nyproduktion som inte är knuten till en viss student, för att inläsningen ska vara klart till kursstart. Vissa villkor måste vara uppfyllda, läs nedan.

Villkor och info om Klart till kursstart