Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: För bibliotek

LUB:s stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till pedagogiskt stöd. Stödet är avsett att kompensera funktionsnedsättningen så att den inte blir ett funktionshinder. Biblioteken har ett särskilt ansvar för studenter med läsnedsättning och ansvarar främst för det pedagogiska stödet som gäller anpassning av litteratur, oftast i form av talböcker. Biblioteken erbjuder också rättstavningsprogram.

Detta gör biblioteken genom att erbjuda ett basutbud till studenter. Alla fakultetsbibliotek samt USV har kontaktbibliotekarier som särskilt ansvarar för stödet. Kontaktbibliotekarierna träffar alla nya studenter med läsnedsättning, för introduktion och handledning. Vid frågor som gäller bibliotekens stöd, hänvisa alltid till den egna organisationens kontaktbibliotekarie(r).

Basutbudet består i att:

  • Registrera i MTM:s tjänst Legimus för egen nedladdning av talböcker
  • Informera om nedladdningsrutiner, läsprogram, rättstavningsprogram, inläsningsbeställningar
  • Beställa inläsningar av kursböcker från MTM
  • Beställa inläsningar av annat material från lokala inläsare
  • Erbjuda rättstavningsprogram
  • Erbjuda teknisk support, antingen som workshops, enskilt eller via eguider efter behov
  • Initiera dialog med lärare angående bl a rutiner kring anpassning av kurslitteratur och litteraturlistor
  • Erbjuda biblioteksinformation även på engelska

 

LU:s information