Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Läs- och skrivstöd

På biblioteket kan du får tillgång till...

 

Kurslitteratur

  • Få tillgång till Legimus, en databas med talböcker.
  • Beställa nya inläsningar.
  • Få förlängd lånetid på kurslitteratur.

Läs mer om kurslitteratur.

Uppläsning

Läs mer om uppläsning.

Stavningshjälp

Läs mer om stavningshjälpen.

Studieteknik

Läs mer om studieteknik.

Kontakta ditt bibliotek

Här finns kontaktuppgifter.

 

 

 

 

 

This guide in English

Studera med talböcker, en kort film av MTM