Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Läs- och skrivstöd

På biblioteket kan du får tillgång till...

 

Kurslitteratur

  • Få tillgång till Legimus, en databas med talböcker.
  • Beställa nya inläsningar.
  • Få förlängd lånetid på kurslitteratur.

Läs mer om kurslitteratur.

Uppläsning

Läs mer om uppläsning.

Stavningshjälp

Läs mer om stavningshjälpen.

Studieteknik

Läs mer om studieteknik.

Kontakta ditt bibliotek

Här finns kontaktuppgifter.

 

 

 

 

 

This guide in English

Studera med talböcker, en kort film av MTM