Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

ISM – Service Management, kandidatprogrammet: Ämnessresurser

Det här är en samlad ämnesguide för Service management som riktar sig mot kandidatstudenter. Här finns länkar till bra databaser, söktjänster och rekommenderade böcker. Det finns även information om hur en söker efter artiklar och skriver akademisk

Uppslagsverk och handböcker

Reference works, Handbooks, Dictionaries, Encyclopedias är alla en utmärkt start i ett ämne eller för att få en definition av ett begrepp.  

Journal of Consumer Culture

Loading ...

Tidskrifter

I biblioteket finns flera facktidskrifter som kan vara intressanta för dig som studerar Service management. Många av dessa finns även elektroniskt tillgängliga i databasen Retreiever. Nedan finns några akademiska tidskrifter inom ämnet Service management. Att bläddra i de elektroniska tidskrifterna kan vara ett bra sätt att hålla sig uppdaterad.

Kurslitteratur som e-bok

Logga in med studentkonto för att nå e-böcker både hemifrån och på Campus.

Journal of Service Management

Loading ...