Skip to Main Content
Lund University

SES – Service Management, kandidatprogrammet

Uppslagsverk och handböcker

Reference works, Handbooks, Dictionaries, Encyclopedias är alla en utmärkt start i ett ämne eller för att få en definition av ett begrepp.  

Tidskrifter

I biblioteket finns flera facktidskrifter som kan vara intressanta för dig som studerar Service management. Många av dessa finns även elektroniskt tillgängliga i databasen Retreiever. Nedan finns några akademiska tidskrifter inom ämnet Service management. Att bläddra i de elektroniska tidskrifterna kan vara ett bra sätt att hålla sig uppdaterad.