Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Chemistry and Chemical Engineering - Course guides: KETA05 Introduktion till kemiteknik

Kemicentrums bibliotek

Kursinformation 2019

Kursansvarig: Krisztina Kovacs
Bibliotekarie: Eva Cyrén

Kemiföretag, organisationer och myndigheter

Hitta litteratur

Uppslagsverk och handböcker

Centrala uppslagsverk i kemi!

Söktips - Söka på del av ord -Trunkering

Sök på början av ord genom att sätta en * efter ordet. Detta kallas högertrunkering.

Exempel högertrunkering: ​atom* = atom, atomer, atomenergi, atomfysik, etc.

I vissa databaser kan du sätt en * framför ett ord. Detta kallas vänstertrunkering.

Exempel vänstertrunkering: *diesel = biodiesel, diesel etc.

I vissa databaser används andra tecken, exempelvis ?,$, + etc.. 

Läs hjälptexterna om  * inte fungerar.

Söktips - Frassökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning.

Exempel: "låga stråldoser" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.