Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Att jobba med LibGuides: Om LibGuides på Lunds universitet

Support, vägledning, tips och goda exempel

Utvärderingen av uppgraderingen av LibGuides

LibGuides genomgick en större uppgradering sommaren 2015. Vårterminen 2016 har vi gjort en utvärdering av uppgraderingen; vi skickade ut en enkät till alla administratörer och fick in 33 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 9 %.

Kontaktpersoner för LibGuides

Har du frågor om LibGuides, eller vill ha en egen guide, är du varmt välkommen att kontakta ditt fakultets administratör för LibGuides.

Ekonomihögskolan
Bitte Holm

Humaniora/Teologi
Anja Hoppe
Fredrik Eriksson

Juridiska fakultetens bibliotek
Anna Wiberg

Konstnärliga området
Åse Lugnér

Lunds Tekniska Högskola
Emma-Lisa Hansson
Hanna Nilsson

Medicinska fakulteten
Maria Björklund

Naturvetenskapliga fakulteten
Annika Hellbring
Robin Gullstrand

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lina Köpsén (Campus Helsingborg)

Universitetsbiblioteket
Åsa Forsberg

Universitetets särskilda områden
Karl Adam Tiderman